Parenteel van Leonardus Maes

I. Leonardus Maes, tr. Voerendaal 17 nov. 16821 Maria Aelmans.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Maes, ged. Voerendaal 9 april 1683.
2. Jacobus, volgt II.
3. Maria Maes, ged. Voerendaal 23 april 1687.
4. Christinanus Maes, ged. Voerendaal 26 dec. 1689.
5. Leonardus Maes, ged. Voerendaal 14 febr. 1692.

II. Jacobus Maes, ged. Voerendaal 25 jan. 1685, † ald. 19 sept. 1759, tr. 21 mei 1713 Anna Creusen, † Voerendaal 30 aug. 1759.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Maes, ged. Voerendaal 28 jan. 1714.
2. Anna Maria Maes, ged. Voerendaal 5 april 1716.
3. Petrus (later ook Wilhelmus?), volgt III.
4. Johannes Maes, ged. Voerendaal 23 april 1721.
5. Wilhelmus Maes, ged. Voerendaal 21 okt. 1725.

III. Petrus (later ook Wilhelmus?) Maes, ged. Voerendaal 4 nov. 1718, † ald. 10 dec. 1786, tr. Voerendaal 1 mei 1746 Anna Herbrighs (ook Herbirighs of Herberghs).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maes, ged. Voerendaal 13 febr. 1745.
2. Jacobus Maes, ged. Voerendaal 9 april 1747, † ald. 1 maart 1810, tr. Joanna Catharina Schellling, † 9 april 1818.
3. Johannes Wilhelmus Maes, ged. Voerendaal 27 febr. 1749.
4. Ida Maes, ged. Voerendaal 3 dec. 1750.
5. Johannes Maes, ged. Voerendaal 3 april 1753.
6. Maria Maes, ged. Voerendaal 15 dec. 1756.
7. Johannes Henricus, volgt IV.
8. Johanna Maria Maes, ged. Voerendaal 14 april 1762.

IV. Johannes Henricus Maes, ged. Voerendaal 6 juni 1759, † Texel 12 sept. 1847, tr. 1e Texel 13 juli 1785 Antje Pietersd. Brouwer, geb. 1740, † Texel 3 sept. 1807; tr. 2e Texel 21 nov. 1808 Trijntje Visser, ged. Texel 24 jan. 1779, † ald. 24 aug. 1810, dr. van Simon en Cornelisje Boon; tr. 3e Texel 3 dec. 1813 Jantje Mulder, ged. Texel 12 jan. 1788, † ald. 9 sept. 1829, dr. van Cornelis en Guurtje Hopman.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter Maas, geb. Texel 21 mei 1809, boer, veehouder, † Texel 9 dec. 1892, tr. Texel 31 jan. 1839 Hendrikje Smit, geb. Texel 18 juni 1813, † ald. 22 mei 1891.
Uit het derde huwelijk:
2. Cornelis Maas, geb. Texel 3 mei 1814, boer, † Texel 21 aug. 1892, tr. Texel 14 jan. 1841 Maartje Koorn, geb. Texel 14 febr. 1816, † ald. 17 sept. 1892.
3. Wilhelmus Maas, geb. Texel 9 okt. 1815, boer, landman, arbeider, † Texel 18 jan. 1892, tr. Texel 21 nov. 1849 Betje Hopman, geb. Texel 7 okt. 1828, † ald. 2 april 1869.
4. Guurtje Maas, geb. Texel 7 nov. 1816, † ald. 3 febr. 1888, tr. Texel 29 april 1847 Jacob Krijnen, geb. Texel 4 okt. 1820, arbeider, † Texel 11 dec. 1902.
5. Dirk, volgt V.
6. Antje Maas, geb. Texel 11 juli 1821, † ald. 1 jan. 1894, tr. Texel 7 dec. 1843 Anthony Eeleman, geb. Texel 14 jan. 1823, zeeman, † Texel 25 juli 1890.
7. Johannes Hermanus Maas, geb. Texel 17 sept. 1823, arbeider, † Texel 27 aug. 1893, tr. 1e Texel 24 febr. 1848 Dieuwertje Reij, geb. Texel 22 juli 1824, † ald. 23 okt. 1865; tr. 2e Texel 2 aug. 1866 Impje Hopman, geb. Texel 12 febr. 1826, † ald. 23 sept. 1905.
8. Gerardus Jacobus Maas, geb. Texel 23 juni 1825, † ald. 19 maart 1828.
9. Elisabeth Maas, geb. Texel 20 nov. 1828, † ald. 27 mei 1854, tr. Texel 8 febr. 1849 Zacharias Schoenmaker, geb. Texel 10 dec. 1820, boer, † Texel 28 maart 1868.

V. Dirk Maas, geb. Texel 5 maart 1819, boerenknecht, † Texel 20 jan. 1865, tr. Texel 17 sept. 1840 Cornelia Lely, geb. Texel 29 dec. 1815, † ald. 9 maart 1880, dr. van Willem en Naantje Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VI.
2. Willem Maas, geb. Texel 8 okt. 1843, arbeider, † Texel 1 juni 1927, tr. Texel 25 juni 1874 Elisabeth Verberne, geb. Texel 16 jan. 1852, † ald. 25 okt. 1931.
3. Jan Maas, geb. Texel 5 febr. 1846, arbeider, † Texel 29 febr. 1892, tr. Texel 25 april 1872 Jantje Huisman, geb. Texel 4 maart 1849, † ald. 10 maart 1897.
4. Klaas Maas, geb. Texel 2 okt. 1849, veehouder, arbeider, † Texel 30 april 1929, tr. Texel 6 juni 1878 Aaltje van Heerwaarden, geb. Texel 28 febr. 1853, † ald. 5 nov. 1932.
5. Pieter Maas, geb. Texel 21 dec. 1850, † ald. 29 juli 1936.
6. Naantje Maas, geb. Texel 2 juli 1853, † Santpoort 17 dec. 1918, tr. Texel 21 juni 1877 Cornelis Buisman, geb. Texel 10 aug. 1852, metselaar, † Texel 27 april 1920.
7. Jannetje Maas, geb. Texel 20 okt. 1856, † ald. 18 juli 1857.

VI. Hendrik Maas, geb. Texel 18 juli 1842, arbeider, † Texel 11 febr. 1926, tr. Texel 22 april 1869 Antje Witte, geb. Texel 1 maart 1840, † ald. 3 mei 1906, dr. van Jacob en Grietje Nielen.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt VII.
2. Jacob Maas, geb. Texel 21 nov. 1870, † ald. 25 mei 1902.
3. Keetje Maas, geb. Texel 8 aug. 1872, † ald. 16 nov. 1945, tr. Den Helder 3 juli 1895 Jacob Gras, geb. Den Helder 11 febr. 1870, † Ootmarsum 19 juli 1954.
4. Grietje Maas, geb. Texel 9 maart 1874, † Heemstede 11 aug. 1954, tr. Haarlem 29 juni 1921 Hendricus Johannes Jansen, geb. Naarden 1 april 1869, hovenier, † Heemstede 7 maart 1958.
5. Jannetje Maas, geb. Texel 26 aug. 1876, † Den Helder 12 okt. 1939.
6. Trijntje Maas, geb. Texel 20 mei 1878, † ald. 12 juni 1879.
7. Hendrik Maas, geb. Texel 7 sept. 1879, tuinier, groentehandelaar, † Texel 30 dec. 1954, tr. Texel 24 mei 1909 Cornelia Bakker, geb. Texel 7 juni 1878, † ald. 28 okt. 1946.
8. Cornelis Maas, geb. Texel 13 dec. 1881, † ald. 20 dec. 1881.
9. Cornelis Maas, geb. Texel 31 maart 1883, vrachtrijder, veldarbeider, † Texel 18 juni 1957, tr. 1e Harlingen 8 april 1915 Klara Fluitsma, geb. Barradeel 23 mei 1885, † Rosmalen 1 jan. 1921; tr. 2e Velsen 2 juni 1938 Gerarda de Jong, geb. Alkmaar 18 febr. 1900.

VII. Dirk Maas, geb. Texel 8 jan. 1870, werkman, arbeider, † Texel 15 febr. 1922, tr. Texel 10 mei 1895 Aafje Smit, geb. Texel 27 nov. 1870, † Den Helder 4 aug. 1929, begr. Texel, dr. van Gerrit en Eva van Kooten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Maas, geb. Texel 20 maart 1896, † ald. 20 april 1906.
2. Eva Maas, geb. Texel 18 mei 1897, klompenmaker, † Alphen a/d Rijn 2 maart 1962, tr. Alphen a/d Rijn 6 mei 1920 Lambertus Wouter van der Sluijs, geb. Dreumel 20 dec. 1894, † Alphen a/d Rijn 18 dec. 1982.
3. Gerrit Maas, geb. Texel 13 nov. 1898, † Dantumadeel 9 juli 1923, tr. Dantumadeel 6 jan. 1923 Hiltje Hoekstra, geb. Dantumadeel 9 juli 1899, † Texel 5 dec. 1971.
4. Anna Maas, geb. Anna Palowna 23 nov. 1900, arbeider, † Noordwijk 21 maart 1971, tr. 1e Alphen a/d Rijn 25 juni 1925 Hendrik Oostveen, geb. Alphen a/d Rijn 1 nov. 1901, † Leiden 15 maart 1948; tr. 2e Alphen a/d Rijn 23 nov. 1950 Petrus Egbertus Johannes Prins, geb. Leiden 20 dec. 1903, † ald. 16 juli 1969.
5. Jacoba Maas, geb. Anna Palowna 20 juni 1902, adjudant-kok bij de marine, † Haarlem 19 nov. 1964, tr. Amsterdam 18 dec. 1924 Albertus Charles Stubert, geb. Amsterdam 9 nov. 1899.
6. Johannes Maas, geb. Texel 8 aug. 1905, Garnalenvisser, † Den Helder 24 febr. 1976.
7. Margaretha Maas, geb. Texel 5 nov. 1907, † Den Helder 16 jan. 1924.
8. Hendrika, volgt VIII.
9. Hendrik Maas, geb. Texel 5 okt. 1913, tr. Leiden 16 aug. 1939 Anna de Wit, geb. ´s-Hertogenbosch 14 febr. 1917.

VIII. Hendrika Maas, geb. Texel (Ongeren) 18 febr. 1910, † Alphen a/d Rijn 9 juli 1983, tr. Alphen a/d Rijn 24 juli (kerkelijk 5 aug.) 1930 Cornelis Wilhelmus van der Louw, geb. Alphen a/d Rijn 12 juli 1907, timmerman, opzichter bij de gemeente, † Alphen a/d Rijn 30 jan. 1993, zn. van Petrus en Maria Johanna van Houten.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Antonius, volgt IXa.
2. Agatha Evelina Maria, volgt IXb.
3. Maria Theodora Wilhelmina, volgt IXc.
4. Theodorus Wilhelmus Adrianus, volgt IXd.

IXa. Petrus Johannes Antonius van der Louw, geb. Alphen a/d Rijn 28 juni 1931, tr. Martha Sterk, dr. van Henricus Jozephus en Moeder van Chris Sterk.
Uit dit huwelijk:
1. Kees van der Louw.
2. Henk van der Louw.
3. Reinier van der Louw.
4. Hedwig van der Louw.
5. Rina van der Louw.
6. Harry van der Louw (adoptiefzoon).

IXb. Agatha Evelina Maria van der Louw, geb. Alphen a/d Rijn 10 febr. 1933, tr. Leiden 19 mei 1956 Fredericus Johannes Bernsen, geb. Leiden 13 april 1930, zn. van Johannes Arnoldus en Catharina Hendrica van Vliet.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Arnoldus Cornelis, volgt Xa.
2. Hendrika Maria Christina, volgt Xb.
3. Catherina Johanna Wilhelmina, volgt Xc.

Xa. Johannes Arnoldus Cornelis Bernsen, geb. Leiden 12 april 1957, tr. Enschede 15 mei 1987 (echtsch. uitgespr. Den Bosch 24 juni 2002) Josephina Aldegonda Sonja Schoor, geb. Delft 3 okt. 1957, dr. van Jan en Mia Trienekens.
Uit dit huwelijk:
1. Ruud Johannes Fredericus Bernsen, geb. Helmond 5 april 1988.
2. Roel Leo Cornelis Bernsen, geb. Eindhoven 12 april 1992.

Xb. Hendrika Maria Christina Bernsen, geb. Leiden 2 sept. 1958, tr. Eindhoven 29 aug. 1989 (echtsch. uitgespr. 2002) Peter Klijn.
Uit dit huwelijk:
1. Eva Klijn, geb. Veldhoven 15 jan. 1993.
2. Tom Klijn, geb. Veldhoven 3 dec. 1996.

Xc. Catherina Johanna Wilhelmina Bernsen, geb. Leiden 25 juni 1960, tr. Amsterdam 2 juli 1987 Aad Nienhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Kyndylan Nienhuis, geb. Amsterdam 10 febr. 1989.
2. Joscelyn Nienhuis, geb. Amsterdam 14 juni 1993.

IXc. Maria Theodora Wilhelmina van der Louw, geb. Alphen a/d Rijn 7 jan. 1935, † Leiderdorp 26 juni 1996, tr. Chris Sterk, zn. van Henricus Jozephus en Moeder van Chris Sterk.
Uit dit huwelijk:
1. Tineke Sterk.
2. Rob Sterk.

IXd. Theodorus Wilhelmus Adrianus van der Louw, geb. Alphen a/d Rijn 6 juli 1941, tr. Mariska Tanczinger.
Uit dit huwelijk:
1. Jeannette van der Louw.
2. Manon van der Louw.


Bronnen

1. Gegevens van familie Maas overgenomen uit: "Stamboom Maes Maas, Texel 1785-1985, Ineke Bakker, 1986".


Gegenereerd met Aldfaer 4.0 op 28 mei 2008 19:46